top of page

200 timers yogalærer uddannelse 
uddannelsens opbygning 

20190906_134520_193-Copy1.jpg
20190906_135035_200-Copy1.jpg

Uddannelsen er bygget op med formål til at give dig en så grundig og dybdegående forståelse for yoga, både det fysiske, mentale og spirituelle aspekt inden vi begynder at klæde dig på som yogalærer.
Dette betyder at den første halvdel af yogauddannelsen handler i høj grad om dig selv og din forståelse for asanas, pranayama, meditation og teorien, samt filosofien og videnskaben bag. Den næste halvdel af uddannelsen vil vi fokusere mere på dig som yogalærer.

Her vil du grundigt lære, hvordan du videregiver din viden og kunnen.
Tag forbehold for at der kan komme ændringer, da indholdet på uddannelsen kan variere fra uddannelse til uddannelse.

Uddannelsens 
opbygning:
 

Uddannelsen består af 8 moduler. 
Hvert modul er 3 dage med undervisning fra 9.00-16.30. 
På hvert modul vil der dagligt være en fysisk yogapraksis der er 90-120 min. Her vil der bliver undervist i asana, pranayama, mantra og meditation. 

Udover de faste møde dage, vil der være skemalagt online anatomi samt online undervisning. 

1. modul

På modulet vil vi arbejde med:
Yogaens historie 
Asana lab: Solhilsen A+C 's asanas
(Tadasana, uttanasana, Adho Mukha svanasana, bhujangasana, Anjaneyasana)
Pranayama: Samavritti + viloma 1
Introduktion til Patanjali's Yoga Sutras. 

3. modul

På modulet arbejder vi med: 
Asana lab: Virabhadrasana I, Parsvottanasana, Parvritta trikonasana, Parvritta ardha chandrasana, Bakasana, Parsva bakasana
Pranayama: Viloma 2, samavrittia, Nadi Shodhana,
Patanjalis Yoga Sutras
Bhagavad Gita

5. modul

På modulet vil vi arbejde med: 
Asana lab: Paschimottanasana, Janu sirsasana, Upavista konasana, Baddha konasana, Salamba Sarvangasana, Halasana
Savasana

Introduktion til "how to teach"

& sekvensering
Spaceholding 

7. modul

På modulet vil vi arbejde med: 
Sekvensering & tematisering 
Practicing teaching
Gravid yoga
Yoga for begyndere
Yoga for elever med særlige udfodringer

2. modul

På modulet vil vi arbejde med: 
Asana lab: Virabhdrasana II, Trikonasana, Parsvakonasana, Vrkasana, Ardha Chandrasana, Utthita hasta Padangusthasana B,
Vasisthasana, Astavakrasana

Pranayama: sama vritti, viloma 1+2, Nadi Shodhana, Kapalbhati
Chakras, Kosha modellen
Prana vayus

4. modul

På modulet vil vi arbejde med: 
Asana lab: Dhanurasana, Ustrasana, Urdhva Dhanurasana, Adho Mukha Vrkasana, Pincha Mayurasana, Sirsanasa, 
Pranayama
Ayyurveda 
Bhagavad Gita 

6. modul

På modulet vil vi arbejde med: 
Practicing teaching 
Sekvensering 
Tematisering 
Spaceholding

 

8. modul

Eksamen består af to delen. 
Den ene del er en skriftlig eksamen og den anden del er en praktisk eksamen.
Den skriftlige eksamen er en "åben-bog" eksamen, hvor du må have alle jeres noter og bøger med. Du får to timer på modulet til at udføre den.
Under den praktiske del af eksamen, skal du skal undervise en del af en sekvens, du har lavet i samarbejde med et par af dine medstuderende på uddannelsen.
Modulet afsluttes med en ceremoni, hvor du vil modtage dit certifikat på uddannelsen.  

 

Stines kærlige nærvær og kæmpe viden om kroppen, dens muligheder og begrænsninger, samt smilende tilgang til yogaen har taget mig i retninger jeg aldrig havde turde drømme om. Fra forløsningen af succesen med at mestre håndstand, til forståelsen af yogaens mange facetter og implementeringen heraf i dagligdagen, til det forløsende grin når man endelig tør give sig hen; er der fuld tryghed og kærlighed, ved at lytte til Stine og tage ved lære. Den måde hun underviser på, kommer uden tvivl af et meget dybtliggende kendskab. Jeg glæder mig usigeligt meget til at lære mere i fremtiden. 

Af hjertet tak for alt det du har lært mig. 

Maria E., tidligere elev på den 200 timers yogalæreruddannelse 

bottom of page