Ahimsa

Non-violence, non-harmning
~Gennem omfavnelsen af respekt og kærlighed for alle,

får vi oplevelsen af være i samhørighed  ~

Ahimsa er fundamentet for hele vores praksis. Det er fundamentet for vejen mod oplysthed. 

Når vi lever ud fra Ahimsa så kan alle levende væsner, der kommer ind i vores nærvær mærke det. Ahimsa er placeret som den første Yama, og hvis du blot begynder at arbejde med den, så vil de fire andre yamaer også falde på plads. 

Ahimsa er at praktisere kærlig-venlighed. I takt med at vi praktisere Ahimsa så opbygges empati over for andre og også overfor os selv.
Ahimsa er at praktisere respekt og kærlighed overfor os selv og alle andre levende væsner. 

Ahimsa er oftest oversat til "non-violence, or non-harming", altså ikke at yde vold eller skade. Når vi læser dette, så kommer der hurtigt en tanker der siger, "jamen, jeg yder da ikke vold mod andre ... videre til næste" .. 
Men Ahimsa skal ses på et meget dybere plan, end blot om vi har en voldig opførelse. 

Det hele kommer tilbage til, hvor meget kærlighed vi viser og handler med, til os selv og til andre omkring os. 

Husk dig selv
I processen om at praktisere Ahimsa, glemmer vi ofte os selv. Vi lærer i en tidlig alder af vores forældre og samfundet om, hvilke sociale normer der er, om hvordan vi behandler andre og er gode medmennesker. Men vi lærer sjældent, hvordan vi kan praktisere Ahimsa over for os selv. 

Ahimsa er at være i stand til at lytte til sine behov og om at være i stand til at, forstå disse signaler kroppen sender. 

Vi lever i en verden, hvor alle  har en mening om, hvordan vi burde leve, om hvordan vi burde spise, om hvor meget vi burde sove, osv. 
Og som menneske kan vi godt lide at følge andres idéer. Det ligger dybt i os at søge en leder af en art. Én, der kan fortælle os i hvilken retning vi skal gå og, hvordan langt vi skal gå. 
Det er altid godt at blive inspireret og tage imod gode råd, men virker det for dig? 
Ahimsa er kærligt at stille kritiske spørgsmål ved den viden, de informationer vi får. 
Det er kærligt at stille kritiske spørgsmål ved om dét vi gør egentlig gavner os. 

I en længere periode vågnede jeg hver morgen med lændesmerter samt opstart til skulderproblematikker. Mine lændesmerter var nogle gange så slemme, at jeg havde svært ved at komme ud af sengen. Smerterne forsvandt altid i løbet af dagen. Men de blev ikke bedre, indtil jeg opdagede, hvor jeg ikke praktiserede Ahimsa overfor mig selv. 
Dette var tilbage til den gang jeg stadig var en meget dedikeret Ashtanga udøver. Jeg fulgte troligt de de instrukser jeg fik fortalt. 
Jeg forklarede mig altid med at "Jamen, jeg laver jo yoga hver dag", og det gjorde jeg. Dét var sandheden, at jeg lavede yoga hver dag. Og jeg gemte mig selv, og mine smerter bag idéen om, at Ashtanga yogaen var det eneste rigtige og mine smerter nok skulle forsvinde, hvis jeg bare praktiserede nok. 
Jeg havde påtaget min en andens idé og overbevisning. Og udover det, så praktisere jeg i hvert fald ikke Ahimsa overfor mig selv. 
Det gik op for mig at min yoga praksis var dét, der årsagen til mine smerter. 

Jeg fik pludselig øjnene op for de mange steder i min hverdag, hvor jeg ikke praktiserede Ahimsa overfor mig selv. 

Når vi nægter at behandle vores krop, vores følelser, vores sind med respekt og kærlighed, så vil kroppen, følelserne eller sindet reagere og forsøge at kommunikere med os - og dette er sjældent særlig behageligt, når det sker. 
Det kan vise sig i at vi ikke føler vi kan tænke klart. Vi oplever måske tristhed, angst eller depression. Det kan også vise sig i fysiske skader eller sygdomme. Alle tegn på, at vi har "svigtet" os selv.


Ikke at behandle sig selv og sin krop udfra Ahimsa er f.eks. at spise mad vi ikke har godt af, at sove for lidt eller for meget. Det er vi dræner kroppen fra energi med at overgøre motion, eller det kan også være at vi ikke bevæge os nok. 
Når kroppen begynder at kommunikere negativt, så er det et tegn på at der er område, hvor vi kan blive bedre til at praktisere Ahimsa overfor os selv. 

Ahimsa handler i højgrad om at kunne stå med åben hjerte i alle hændelser og handlinger, og lade hver handling være gjort i kærllighed. Kærlighed til sig selv, kærlighed til andre og kærlighed til det store hele. 

Ahimsa er at spørge sig selv
"Gavner dette mig? 
Gavner det andre? 
Gavner det helheden?" 

At praktisere Ahimsa betyder at vi tage aktive valg om at være den bedste mulige version af os selv - overfor os selv og andre. Dette kan, og vil ofte involvere at vi tage nogle handlinger, som i starten kan virke drastiske og dramatiske, men at det er handlinger, der på sigt vil gavne. 
Vi indser måske at det forhold vi er i, eller den arbejdsplads vi har ikke er at praktisere Ahimsa. Vi indser måske at vores spise-, motions- og sovevaner ikke er Ahimsa. 
Når vi indser dét, så kan der sjældent "slettes" igen. Vi har anerkendt, hvor i vores hverdag vi ikke praktisere Ahimsa, hvor vi benægter os selv kærlighed. 
Når anerkendelsen er sket, så må en handling komme efterfølgende. 
Det kan virke voldsomt, men spirituel opvågning er sjælendt særlig glamourøs. Nogle gange bliver vi nød til at tage disse handlinger. Men det er handlinger i kærlighed til os selv. 
Husk på, Rom blev ikke bygget på en dag, og vi bliver heller ikke oplyste mennesker på en dag. Med det mener jeg, tag små skridt. Snart i det små. At leve ud fra Ahimsa handler om at tage tusindvis af små handlinger hver dag i kærlig-venlighed. De større skifte, kommer af at vi skifter bevidsthed om de små handlinger.


Ahimsa i hver dagen: 

Find ud af din unikke Ayurvediske konstitution, og find din ubalancer. 
Ayurvedaen er en søstervidenskab til Yogaen og gemmer på mange svar om os selv og vores omgivelser. Ayurvedaen har hjulpet mig personligt til at dagligt at kunne tage valg som er kærlige overfor mig selv, fordi jeg har lært min krop og mit sind at kende gennem Ayurvedaen. 
Ayurvedan kan hjælpe dig med at forstå de symptomer og signaler din krop sender. Når vi bliver bevidste om, hvad det er for nogle signaler kroppen sender, så ved vi også hvorfor vi kan handle i kærlig-venlighed overfor os selv. 
Læs mere om Ayurvedaen her. 

Alle molekyler har en bevidsthed. Med det mener jeg at alt vi er omgivet omkring har en bevidsthed. Selv din bildør. En måde vi kan begynde at praktisere mere Ahimsa på er at lade alle vores handlinger og bevægelser være ud fra et ønske om "ikke at gøre skade". Så forsøg om du kan lukke bildøren eller skufferne i køkkenet ud fra kærlig-venlighed. 
 

Se om du kan finde frem til en følelse af overbærenhed og medfølelse næste gang en gør dig vred eller frustreret. Ahimsa bliver ofte mere svære at praktisere, hvis vi oplever følelsen af vrede eller frustration. Øv dig i at tage en god, dyb lang åndedræt, og selv om du er vred - så se om du kan respondere ud fra Ahimsa, medfølelse for det andet menneske.  

Vær opmærksom i din yogapraksis. 
Vores yogapraksis er et genialt spejlt af, hvordan vi behandler os selv udenfor yogamåtten. Så det er også et godt sted at være opmærksom på din tanker og handlinger. Presser du dig selv for meget? Fortæller du dig selv at du ikke er god nok? Sammenligner du dig selv med de andre? 
Kan du møde op i kærlighed til dig selv? 

Selv-overvejelse: 

 

Du inviteres til at bruge den næste uge på at observere dig selv og din hverdag. 
Dét du inviteres til især at være opmærksom på, det er din generelle trivsel. 

Hvornår føler du at du virkelig trives? 
Og, hvornår mødes du modstand? 
(modstanden kan være negative følelser, træthed, sløvhed, tristhed ... generel mis-trivsel) 

Hvor vi møder modstand afslører ofte, hvor vi kan begynde at praktisere mere Ahimsa. 

Klargør gerne overfor dig selv, hvilke handlinger du gør, som ikke bliver gjort i kærlig-venlighed overfor dig selv - og dermed heller ikke overfor andre. 

 

Klargør dernæst overfor dig selv, hvilke handlinger du kan gøre, for at begynde at praktisere mere Ahimsa i din hverdag. 

Ahimsa Stine Brink
00:00 / 10:23

© 2020 by Stine Brink