Aparigraha

Non-attachment, non-possessiveness
~Vi indser velsignelsen i alt og får indsigter i vores meningsfyldt eksistens, når vi anerkender at vi er omringet af overflod ~

Er vejen til lykke taknemmelighed?  

Mange har en idé om at Yogier (altså, folk der praktisere yogaen) ikke ejer noget og at det er tilgangen. Altså, at vi skal adskille os fra materialistiske gode. Der ligger også en idé hos nogen, om at man ikke kan/skal tage penge for yogaen. 
Den idé og den overbevisning stamme fra Aparigraha. 
Aparigraha bliver nemlig oversat til "ingen besiddertrang" eller "ingen tilknytning". 
Nogle få er født ind i en livsmission som en YOGI - der lever i fuldt afholdenhed. Og som vi forestiller os, i et bjerg, en grotte eller på en simpelt Ashram. Det er få der skal leve på denne måde. Resten af os, skal forstå principperne og føre dem ind i den hverdag vi lever i. 

Aparigraha betyder ikke at vi skal tage fuld afstand til alle materielle gode, men der imod at vi observere vores tilknytningsforhold. Både til de materielle ting, men også til vores sanser og følelser. Det handler om at værdsætte uden at klinge til det. 

Aparigraha handler om at vi stopper op og ser velsignelsen i alt, hvad vi allerede har. At vi mærker taknemmeligheden over, alt det livet allerede har givet os. Dette handler både om de materielle ting, men også om de forhold, relationer og venskaber vi er omgivet af. 
 

Aparigraha er når vi kan give slip for besiddertrangen - ønsket om konstant at ville have mere - og bare være med hvad vi har, lige her og lige nu. 
 

Mere vil have mere.. 

De fleste af os er stødt på de udtryk i løbet af vores liv. Vi lever i et "mere vil have mere" samfund. Et samfund, hvor vi er overforbruger af jordens resourcer. 

Hvis vi kigger os om i vores hjem, så ser vi er overflod af resourcer, som vi tager forgivet. Hvis vi kigger ind i vores tøjskab, så ser de fleste af os også en overflod, som vi også tager forgivet. Men, vi ønsker os konstant mere, konstant nyt. Hvor ofte er det en nødvendighed når du bruger penge? 

Vi kan også have tildens til at blive afhængige af sanse-oplevelser og følelser.

 

Kan du give slip? 

Aparigraha handler om at kunne give slip. Ikke at du skal smide alt ud og give slip på dine materielle goder. Men, om at kunne give slip på det der ikke længere gavner. Vi beholder ofte ting fordi "det kan jo være, jeg får behov for dem en dag". Disse ting kommer til at ligge, fylde og samle støv. På samme måde, skal vi også kunne være i stand til at give slip for de følelser, der ikke længere gavner os. Herindunder, kommer at kunne give slip for de relationer der heller ikke gavner det. 
Aparigraha handler om, at kunne give slip for følelsen af at dine ting er dét, der definere dig.
Hvad er du, hvis alt forsvandt om dig?

 

Når vi bliver bedre til at give slip for dét, som ikke længere er i service for vores væren, så sætter vi os selv fri. Alt det vi holder på, som ikke længere gavner vores udvikling kommer til at stå i vejen for vores udvikling mod vores fulde potentiale. 

 

Tænk på følelsen, når du har fået gjort hovedrent i hele dit hjem. Du har fået sorteret tøjet, ryddet op i skabene og smidt det ud, der ikke længere virker/som du ikke længere bruger/det, der er gået over holdbarhedsdatoen. Følelsen af lethed. 

 

Tænk på, hvordan det ville være at give slip for de mentale ting, som hober sig op? De ting, der er gået over holdbarhedsdatoen. 

 

Frygten om ikke at have nok

For mange af os, så er grunden til at vi ikke kan give slip, at vi er bange for ikke at have nok. 
Men når vi lever i den frygt, så kommer vi til at holde omkring for meget, så meget - at vi ikke giver plads til noget nyt. 
Den frygt gør at vi kommer til at klinge til dét, der er gået over holdbarhedsdatoen. 

Et sted dette er rigtig tydeligt er i parforhold. Mange bliver i dysfunktionelle relationer i frygten for, at der ikke kommer noget bedre, i frygten om at være alene. 

Mange vælger at være i noget, der måske endda er skadeligt, blot for at vide at de har noget. 
Aparigraha er at vide, at man er hel og fuldkommen, uanset hvor meget man ejer eller om man er i et forhold eller ej. Aparigraha er at der er ubegrænset støtte og hjælp fra de universielle.

Aparigraha er at opbygge en stærk fornemmelse og forståelse af sit eget værd. Det er at opbygge en selvstændighed, som gør at vi kan hvile i os selv - uanset, påvirkningerne omkring os. 
Når vi åbner for de sociale medier eller blade, så bliver vi bombarderet med andres idéer om, hvad vi burde eje, hvad vi burde have for at være fuldkommen. Vi bliver manipuleret til at have fornemmelsen af mangel. Om at vi ikke har det rigtige, og om, at det vi har ikke er godt nok. 
Aparigraha er at hvile i, at alt det vi har lige nu er præcis dét vi har behov for.  

Tilgivelse .. vejen til frigørelse? 
 

En stor del af dét at kunne give slip handler om at kunne tilgive. Vi sidder fast i gamle oplevelser, gamle følelser fordi vi enten ikke har kunnet tilgive os selv eller andre.
Selvom der måske stadig ligger en sorg gemt, eller en frustration over et andet menneske, så kommer der healing til når vi vælge at tilgive. 
At tilgive betyder nødvendigvis ikke at acceptere at en handling eller en oplevelse var okay. Men det handler om at give slip for den vrede og frustration vi holder overfor et andet menneske og/eller overfor os selv.

Uanset, hvor meget vi ønsker at ændre på fortiden, så kan vi det ikke. Vi kan præge fremtiden, og det gør vi på bedst muligevis ved ikke at sidde fast i fortiden. 

Jo mere vi frigør os selv fra fortiden, jo mere plads skaber vi til at fremtiden kan formes. Jo mindre vægt er der vi skal bære på. 

Tilgivelser hjælper os til at sortere i dét, som er gået over holdbarhedsdatoen. 

Vær gavmild, del ud

Aprigraha er når vi tør dele. Når vi tør være gavmilde. Aprigraha er at kunne gøre en handling, uden at forvente at få noget igen. 
Aprigraha er når vi ikke fører regnskab over, hvor gode vi selv er - og hvem der skylder os, hvad. Det er at hvile i troen, viden om at det gode jeg giver i livet, det skal nok komme retur - men uden at klinge til en bestemt ide om, hvor det skal komme fra. 
Fordi vi hjælper en bestemt ven med at flytte, betyder det nødvendigvis ikke at samme ven, hjælper os med at flytte. Men dét er der en anden der gør. 

Aprigraha er at turde dele ud af sin viden, sin kærlighed, sin energi. 
Det er ikke at holde sig tilbage. 

Aprigraha er at vide at vi lever i overflod. 

Selv-overvejelse og øvelser:  

Over den næste uge, så observer hvor og hvordan du bruger din penge. 
Er de ting du køber nødvendige? Hvilken følelse bringer dét du køber? 
Og hvilken følelse dækker dét måske over? 

Sorter dit tøj, og ryd ud. Giv en pose fyldt til velgørenhed. Og hold en skuffe tom. På den måde skaber du plads til overflod i dit liv. 

Kan du gøre det samme i din kalender? Skabe plads til spontanitet og magiske øjeblikke? 

Lav taknemmelighedsliste hver dag, i en uge. 
Skriv minimum 10 ting ned, du er taknemmelig for. Husk på, der er ALTID noget at være taknemmelig for. 

TILGIV. Start med at tilgive dig selv. Kig dig selv i spejlet, og sig højt til dig selv, at du tilgiver dig selv.. Dernæst, kan du tilgive folk i dit liv? 

Observer, hvad du klinger til. Er det en yogastilling? En måde, du definere dig selv på? Materielle goder? 
 

Ahimsa Stine Brink
00:00 / 10:23

© 2020 by Stine Brink