top of page

Sankalpa – manifestér dig til en sundere, gladere og lykkeligere dig.


Lær hvordan du kan arbejde med positive intentioner for at manifestere et gladere, lykkeligere og sundere dig.

Jeg tror de fleste af os har hørt om The Law of Attraction. Sankalpas indenfor yoga traditionen arbejder på samme måde. Det handler om at tiltrække dét liv man gerne vil have. Om at plante intentioner og arbejde med dem indtil de manifestere sig.

En Sankalpa er en intention man sætter ud fra et dybfølt ønske der kommer fra hjertet. Når en Sankalpa sættes udforsker man, hvad der lægger bag tanken, følelsen eller ønsket. Hvis man f.eks. ønsker at tabe sig. Så udforsker man, hvorfor er det jeg gerne vil tabe mig? Er det for at blive sundere? Eller er ønsket at man gerne vil se bedre ud? Derefter udforsker man, hvorfor er det man gerne vil blive sundere eller se bedre ud? Når man udforsker sit ønske eller intention på denne måde kommer vi ind til kernen af intentionen Dette er vigtig fordi at når vi arbejde med Sankalpa vil vi gerne have følelser og sansninger involveret. På den måde bliver det nemmere for os at manifestere samt mere dybdegående.

En Sankalpa går ud fra at man allerede er nok og at man har alt, hvad der skal til for at kunne følge ens Dharma, life purpose. Med udgangspunkt i at man allerede er nok, sættes en Sankalpa ved at tale, tænke og handle ud fra en positiv indgangsvinkel omkring sig selv. Nedenfor her giver jeg et par eksempler på forskellen mellem almindelig intention eller forsæt og en Sankalpa.

Forsæt vs. Sankalpa

Forsæt;

- Jeg vil tabe mig 10 kg.

Sankalpa;

- Jeg er sund, rask og stærk og jeg elsker min krop. Derfor behandler jeg den med respekt, spiser nærende mad og dyrker jævnligt motion.

Forsæt;

- Jeg vil finde drømmejobbet.

Sankalpa;

- Jeg har drømmejobbet. Hver morgen vågner jeg op og glæder mig til endnu en skøn dag på drømmejobbet. Jeg stor trives og kunne ikke tænke mig til en bedre hverdag.

Så når vi sætter en Sankalpa så siger vi den og skriver den som om den allerede er gået i opfyldelse. Hvis du f.eks. går og drømmer om, at skabe drømmejobbet, så er dit job at visualisere at du allerede har drømmejobbet. Hvordan føles det at have drømmejobbet? Forestil dig alle de positive følelser omkring det. Visualiser det, mærk det. En Sankalpa skulle helst få dig til at føle inspireret, glad og give dig styrke til at arbejde med intentionen. Hvis den intention du har sat, ikke give dig lyst og styrke til, at arbejde med den – så prøv igen. Mærk efter, var det den rigtige intention?

Når vi vibrerer positivt, modtager vi også positivt. Så hver gang du arbejder med din Sankalpa, så sørg for at finde det gode humør og den gode energi omkring det.

Du kan bruge din Sankalpa når du vil og hvor du vil. Skriv den på spejlet, hæng post-its op på væggen, lav en påmindelse på din telefon dagligt … osv. Jo mere og jo oftere du vander din Sankalpa med positive affirmationer jo større sandsynlighed er der for at du vil manifestere det, samt jo mere du arbejder med det jo hurtigere vil det også gå.

Et godt sted at arbejde med sin Sankalpa er igennem Yoga Nidra. Yoga Nidra er en yoga søvn. Det er en guidet afspænding, hvor du kommer ned i et stadie af afslappethed og ro både fysisk og mentalt. Når vi kommer ned i et dybt stadie af ro er det nemmere at plante gode intentioner, da vores sind ikke er i et stress moment og vi er mere åben og klar til at modtage. Når vi kommer ned i den dyb afspænding, har vi bedre mulighed for, at mærke og lytte til, hvad vores krop og sind prøver, at fortælle os.

I Yoga Nidra bliver Sankalpaen gentaget en del gange, for at vi kan indprente vores nye, positive intentioner for os selv. Er du interesseret i at afprøve en yoga nidra? Så følg linket her.

Hvis du føler du møder modstand i selve manifesteringsprocessen eller hvis du allerede, som så mange af os oplevet har mødt lidt modstand i selve manifesteringsprocessen så læs med her. Jeg har mødt modstand i selve manifesteringsprocessen – mange gange. Jeg har derfor gået mere i dybden med emnet for at se hvordan jeg kan guide dig til bedst muligt at give live til din intention. Jeg deler nedenfor her, hvad jeg er nået frem til, at de mest brugbare tilgange til fuldførelsen af vores intentioner.

Hvordan giver vi så vores intentioner liv?

- Vi skal lære at se vores intentioner som små frø vi planer. For, at vi succesfuldt kan få en plante til at gro, så skal frøet vandes og have næring fra en sund jord. Det samme med vores intentioner. Vi skal danne et sundt miljø for vores intention kan gro. Hvad skal du i fremtiden sige nej til, for at skabe plads og et sundt miljø til din intention? Og, hvad skal du i fremtiden sige ja tak til, noget oftere?

- Intentioner over motivationer. Der er amerikanske studier lavet over, hvordan man bedst muligt lykkes med ens forsæts // intentioner. Det viser sig, at sætte intentioner er meget mere powerful end motivationer. Vi kan være nok så motiveret for, at ændre ting i vores liv, men hvorfor sker der ikke noget? Hvis ens nytårsforsæt eller Sankalpa har været, at skulle træne tre gange om ugen, så oplever man ofte, at det bare ikke sker. Derfor sæt en intention for din intention. Skemalæg den. Skemalæg, hvornår du vil øve eller praktisere din Sankalpa. Er din Sankalpa, at træne 3 gange om ugen. Så skriv det ned. Planlæg det, som var det en aftale med en ven, eller en jobsamtale.

Er din Sankalpa, at skulle finde drømmejobbet? Så planlæg, hvornår du undersøger, hvilket job det er præcist, hvor du forbereder din ansøgning, laver forberedende arbejde – eller, hvor du tager det kursus det kræver. Er din Sankalpa, en af de mere ’følsomme’ – som, at blive mere tålmodig? Give slip på angst eller vrede? Dette er lidt svære, at skemalægge. Det er svære, at regne ud, hvornår man har en mulighed for, at arbejde med det. En ting kan være, at undersøger hvem kan hjælpe mig? Hvilke teknikker vil hjælpe mig? Og herfra skemalæg det. Skemalæg, hvornår du øver teknikkerne eller får rådgivning og vejledning. Der sker noget når vi dokumenterer ting. Det bliver gjort mere virkeligeligt og vi føler et større ansvar, når det er skemalagt og planlagt om en del af den daglige/ugentlig struktur.

- Gentag din intention – om og om igen. I din meditation (hvis du meditere), under yoga nidra, imens du børster tænder, imens du vasker op, inden du skal sove.

- Sig den højt. Du kan sige den højt for dig selv. Eller, sig den højt til en ven/kæreste/familiemedlem/kollega/coach.

Find person en person du stoler på. En person som ikke bare taler dig efter munden, men som virkelig støtter dig i projektet – på præcis den måde du har behov for, at få støtte på. En person som motiverer dig. Del din Sankalpa med denne person. Del, hvorfor det er vigtigt for dig, hvad du har planer om, at gøre for at realisere den. Del din tanker, frustrationer og spekulationer. Når vi siger det højt, er det ikke længere bare noget der eksisterer inden i os, men noget som vi sender direkte ud i universet. Herudover er du ikke længere alene med det, i den forstand, at du har en støtte i en anden person. I kan lave ugentligt aftaler vedrørende check-ups, så der er en anden – udover dig selv – der holder styr på, om du overholder dine aftaler med dig selv. Det er som om, mange af os bliver lidt ekstra dedikeret, når vi ved andre er med i projektet.

- Visualiser og skriv ned, hvordan det føles når du har opnået din Sankalpa. Og skriv ned, hvordan du vil fejre det. Dette vil give en større glæde i at gøre det - måske – hårde arbejde for, at op nå det.

- Det sidste råd jeg vil give i denne omgang kræver, at du kan sætte 40-60 min af. Det er en opgave, der vil hjælpe dig til at forstå, hvad det er der står i vejen for dig, til at opnå din Sankalpa. Opgaven, lyder måske lidt grotesk – men personligt har det været en virkelig øjenåbnere for at forstå, hvad det er inden i mig, der giver mig modstanden for, at opnå nogle af mine drømme/intentioner. Here we go: Forestil dig, at du lige er død. Sådan lige nu og her. Til din begravelser er din familie, venner og kære samlet. Vælg én der skal holde en tale for dig. Den person, skal være en der måske har noget med din Sankalpa, at gøre – måske den person du vælger som din støtte. Du skal i tredjeperson, skrive den tale personen vil holde for dig. Selvfølgelig skal talen indeholde kærlig ord, men også – ”hvor er det en skam ­­­______ ikke opnåede sit mål ……” Talen skal omhandle dét der står i vejen for dig, til at opnå dit mål lige nu. Det skal være intuitivt. Så forsøg, at undgå at dømme det der kommer ud. Skriv, skriv, skriv alt, hvad der kommer til dig. Alle ord og følelser, lad dem komme ud. Gennem intuitiv skrivning, forsøger vi at komme i kontakt med vores bevidsthed. Det lag, der er under vores ego. Vores bevidsthed og underbevidsthed ligger inde med svarerne til alle vores spørgsmål. Vores opgave er at lære at lytte til dem. Denne øvelse, vil forhåbentlig give dig en forståelse af, hvad det er der står i vejen for dig, til at bringe din Sankalpa ud i livet.

God fornøjelse. Hvis du ønsker at arbejde med Yoga Nidra, så har du her en gratis, guidet yoga nidra speciallavet til at arbejde med Sankalpa.

bottom of page