top of page

De tre kroppe & fem koshas

De tre kroppe og de fem koshas.


De fleste af os ved godt vigtigheden i at få bevæget vores fysiske krop, især hvis vi bare er en smule sundhedsbevidste. Men de færreste ved vigtigheden i også at få trænet den subtile krop og kausale krop.

Og her stoppe mange måske op og tænker “Subtile krop, hvad er det?”


Både Yoga og Ayurveda giver os et system til at forstå vores væren, på en måde som er fjern for mange her i vesten. I Yogaens og Ayurvedaens videnskaber bliver man beriget med en viden om, at vi er meget mere end vores fysiske krop og for at opnå fuld vitalitet og harmoni må vi arbejde på mere end blot den fysiske krop.


Ifølge disse videnskaber består den menneskelige krop af tre kroppe - den fysiske, sthula sharira, den subtile (eller astrale), sukshma sharira og den kausale (eller karmiske) karana Sarira.

I de tre kroppe eksistere de Fem Koshaer (eller lag) - Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya og Anandamaya.DE FEM KOSHAS


De fem koshas, der stammer fra Taittiriya Upanishad, betragtes som de fem energiske lag i din krop, de påvirker hinanden og omgiver din sjæl. At opdage og træne hvert lag menes at bringe individet tættere på enhed med universet og det sande selv.Annamaya Kosha Annamaya kosha er forfundet til den fysiske krop og er den del af os, der går i opløsningen ved døden.


Det første lag, annamaya kosha er som sagt det eneste lag vi kan se og det lag de fleste kun forholder sig til, når vi snakker sundhed.

Annamaya kosha betyder “mad laget”, altså det lag, der er opbygget af den mad vi spiser. Dette er altså vores fysiske krop og det er den der giver form til de fire andre lag. Det er den som giver vores sjæl, en menneskelig oplevelse.

Det er det fysiske aspekt af livet og giver os muligheden for at arbejde med de andre lag af vores væren.


Det er vigtigt at holde annamaya kosha sund, stærk og vital. Det sker blandt andet ved at føre en livsstil der støtter op om dens konstitution. Herunder menes der, at man lever, spiser og bevæger sig ud fra hvilke elementer og doshas, der er dominerende. Og at man tilpasser sig årstiden og livets cyklus. Som sagt er det laget der er skabt af mad og derfor er det ikke lige meget hvilken mad vi putter i munden. Ej heller er det lige meget, hvordan vi bevæger kroppen.

Fordelene ved en fysisk yoga praksis, der er konsekvent og tilrettetlagt din konstitution er at hjælper os med at øge vores styrke og fleksibilitet i det fysiske lag. Det hjælper os også med at øge blodcirkulationen, styrke fordøjelsen og balancere vores vejrtrækning, regulere nervesystemet og stimulere også de indre energisystemet. Dermed kan yoga asana hjælpe os med at opretholde balancen i annamaya kosha. Det hjælper os til at komme i kontakt med den fysiske krop.

De næste tre lag, Pranamaya kosha, Manomaya kosha og Vijnanamaya kosha er forbundet til det subtil krop. Det er den del af os der går i opløsning ved genfødsel.


Pranamaya Kosha

Det næste lag er du nok bevidst om eller i hvert fald har hørt om, og nok også arbejdet med (u)bevidst, hvis du har afprøvet yoga før.

Det lag hedder pranamaya kosha og er energikroppen. Det er her Prana, den vitale livsenergi suser rundt. Hvis pranamaya kosha stopper med at fungere, så kan din fysiske krop heller ikke længere fungere.

Vi kan gennem fysiske øvelser, som pranayama, gennem den mad vi spiser og de omgivelser vi opholder os i, være med til at optimere pranamaya kosha. Prana kommer nemlig ikke kun ind gennem den luft vi ånder, men også gennem den mad vi spiser. Vores åndedræt er broen mellem det annamaya kosha og pranamaya kosha.

Når vi arbejder med energikroppens anatomi, både i forhold til pranavayus og chakras så arbejder vi med Pranamaya kosha.


Manomaya Kosha

Det tredje lag er kaldet manomaya kosha, hvilket betyder lag/krop lavet af tankeprocesser. Det er det lag det har med vores mentale lag at gøre. Det er altså forbundet til den intinktive bevidsthed, tanker og opfattelse. Det er ansvarling for, hvordan vi opfatter verden omkring os, samt tanker, følelser og fantasier. I dette lag, på et lidt dybere plan er vores overbevisninger, meninger og værdier, som en indlært eller nedarvet fra social arv, samfund konstruktioner og kultur. Det er i dette lag vores Samskaras er. Samskaras er vores mønstre, som gentager sig indtil vi bliver bevidste om dem.

Det er også her mange lever ud fra med vores daglige, automatiske bevidsthed. Dette lag behandler indtryk fra de fem sanser og hvis vi kører livet på automatik, så bliver der også reageret per refleksion herfra. Det er også det lag vores ego er forbundet til. Som sagt lever mange ud fra dette lag, som passivt fører os gennem livet, hvor der reageres på omstændighederne frem for at forme dem. Det er også her vores chitta vrittis, vores flakkende forstyrrende tanker kommer fra, som er med til at skabe meget lidelse hos os. Det er det lag, der holder dig vågen om natten, fordi du har tusind ting at tænke over og ikke kan give slip for det. Det er det lag, der får de reagere ud fra begær og lyst, frem for, hvad der i virkeligheden er godt for dig.


Vær bevidst om, hvilken næring du fylder det tredje lag med. Som sagt indfanger den vores sanseindtryk. Er det voldsomme nyheder, film og videospil, eller endeløst scrolling på sociale medier? Eller fylder du den med lange to-dos, lange arbejdsdage og en masse stress? Eller giver du den et harmonisk miljø - og giver du den ro til at fordøje de indtryk den får?

Prathyahara og mantra meditation er rigtig godt at praktisere for at optimere de tredje lags velvære. Mantra meditation hjælper med at berolige og afbalancere det mentale lag. Mantra giver os et sundt fokuspunkt, så vi kan give slip for de flakkende tanker, der giver uro og ubehag.


Vijnanamaya Kosha

Det fjerde lag hedder Vijnanamaya kosha og bliver ofte oversat til intellekt. Dog er betydningen for dette lag meget bredere end den oversættelse. Dette lag omfatter nemlig alle funktioner for det højere sind. Dette er hjemstedet for vores indre viden, intuition og den indre visdom, intellekt. Det fjerde lag kommer bagved det mentale lag. Og som beskrevet under det mentale lag, så lever mange mennesker på automatik i dette lag. Når man er i kontakt med sit fjerde lag, Vijnanamaya kosha, så har man evnen til at tage styringen over eget liv. Det er herigennem vi kan træffe moralske valg.

Yamas og niyamas, de to første trin i eight limbs of yoga fra Patanjalis Yoga Sutras, hjælper os med at aktivere det fjerde lag.

Jnana yoga er forbundet med det fjerde lag. Jnana yoga er at studere de hellige tekster, kontemplere og dernæst integrere dem i dig.


Igennem en meningsfyldt yogapraksis (dinacharya, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana) gennem længere tid, måske endda årevis vil ens evne til at forbinde sig til det fjerde lag styrkes. Når den styrkes så vil vi kunne træde bag egoets (det mentale lags) behov og lytte til den indre vejledning, der er til rådighed hos os alle. Dette vil gøre at du vil kunne observere dit liv fra et mere roligt og objektivt sted. Her vil du kunne kigge på begivenhederne i dit liv, selv de hårdeste og mest smertefulde fra det fjerde lag, uden at skulle identificere dig med disse begivenheder. At være i kontakt med de fjerde lag vil give dig større intuitive indsigter, øjet viljestyrke, klarhed og bedre dømmekraft.


Anandamaya kosha

Anandamaya kosha er forbundet med det kausale krop og er den del af os, der går i opløsning når det højere selv frigøre sig fra fødsels- og døds cyklussen.


Det femte lag er anandamaya kosha, den mest subtile krop som oplevelse som ananda: totalt, åndeligt bliss. Her er der en dyb indre fred og glæde, vi er fri fra vores tanker, følelser, energi og krop og alligevel bliver alt omfavnet. Når sindet er stille ser og mærker vi skønheden og sødmen i livet.

Dette lag er hos langt de fleste meget underudviklet. Og det er hos endnu færre at dette lag er en del af dagligdagen. Mange er endda ikke klar over, at der findes dette lag af bevidsthed inden i dem. Det tænkende sind kan være alt overdækkende for dette lag.


I yogaen prøver vi at nå ind til Anandamaya kosha fordi det er det sidste og tyndeste lag der er mellem vores normale almindelige bevidsthed og vores højere Selv. Så for at nå ind til den selvrealisering vi ønsker gennem yogaen, men også ayurvedaen, så skal vi arbejde igennem de fire første lag af kosha modellen, så vi kan nå ind og mærke Anandamaya kosha.


Vi kan nå ind til de femte lag på flere måder. Den ene er gennem meditation og dermed opnå Samadhi. Samadhi siges at være oplysthed, i et stadie af fuld lyksalighed. Vi kan også opnå dette gennem Bhakti - gennem hengivenhed til det guddommelige. Dette gør vi ved at dedikere alle vores handlinger til det, inkluderet at meditere på det guddommelige. Vi kan også igennem Seva - uselviske handlinger nå ind til det femte lag. Uselviske handlinger er at vi handler ud fra den bedste mening overfor andre væsner, men vi intet forventer at få igen. Vi er uafhængige af udkommet af vores handling.Comments


bottom of page