top of page

Doshas & Dharma; ligger vores livsformål gemt i vores energi-type?


Da jeg første gang hørte om Ayurvedaen og Doshaerne, så følte jeg pludselig at jeg forstod mig selv lidt bedre. Gennem meget få ord, fik jeg en indsigt i, hvorfor jeg egentlig gør som jeg gør, hvorfor selvdisciplin nogle gange kunne være en by i Rusland og mine generelle perferencer. Ligepludselig gav ting bare mening. Hvis du er helt ny til principperne omkring Doshaerne, så kan det være behjælpelig at følge dette link . Der er en grundig introduktion om Doshaerne. Noget Doshaerne kan hjælpe os med er at vise os vores medfødte gaver. De gaver vi har fået sænket fra naturens side. Disse gaver er nemlig gaver vi er blevet skænket, for helst at bruge det. Og de kan være med til at afløsere, hvad vores Dharma er. Kender du ordet Dharma? Løst oversat betyder Dharma livsformål.

På det helt store universelle plan er der en Dharma. Der ser vi når vi kigger ud på naturen. Naturen følger en rytme, som vi også kalder sæsonerne. Dette er naturens Dharma. Om foråret springer træerne ud, fordi solen atter igen varme på dem og om efteråret mister træerne deres blade, da varmen forsvinder. Dette er en iboende intelligens træerne har. Det samme har alle andre planter. Og dyr. Instinktiv følger de naturens love.

Vi, som mennesker oplever to former for Dharma. Den ene er den universelle Dharma, som vi er en del af. Naturens love gælder også for os. Den anden Dharma, er vores personlige Dharma. Vores personlige livsformål. Vi er nemlig alle kommet hertil, for at udføre vores Dharma, leve vores livsformål. Vores personlige Dharma er en ud af fire begær mennesket besidder. De tre andre begær er Artha (det materielle vi har behov for, for at udføre vores dharma) Kama (fornøjelse og nydelse af alt slags) & Moksha (Det absolutte frihedsfornemmelse). For at vi føler fuldt tilfredshed i vores liv, skal disse fire begær helst være opfyldt. Vores begær bunder ofte i vores Dharma og støtter op om dét vi har er for at udrette. De fire begær vil jeg skrive mere om på et senere tidspunkt

I den Tantriske yogafilosofi mener der nemlig at ingen kommer hertil ved et tilfælde. Vi kommer her igennem den Guddommelige vilje. Vi kommer her for at opløse vores karma og dette gør vi ved at træde ind i vores Dharma. Det siges, at hvis vi ikke lever vores liv i vores fulde potentiale (dharma) så opfylder vi ikke formålet med vores fødsel. Når vi ikke opfylder vores potentiale, kaldes det adharma, hvilket er det modsatte af Dharma. Det vil sige at vi sidder fast i de fælder vores karma har med sig. Det siges at, hvis vi ikke opløser vores karmaer i dette liv, så bliver vi genfødt ind i de samme problematikker. Derfor beder Tantra yogafilosofien os om at leve livet fuldt ud. Om at omfavne vores sande jeg. Om at udtrykke vores sande Jeg. Dharma er at leve vores liv til ets fuldeste.

Den personlige Dharma ændres fra person til person. Dette betyder at vi er fra naturens side skabt til at udføre forskellige opgaver her på jorden. Dette er ofte relateret til, hvilke karmaer vi har taget med os ind i dette liv. Dharma er noget vi er bestemt til at gøre på forhånd, hvor der ligger en større mening bag det.

Hvordan ved vi så, hvad vores unikke Dharma er?

I den verden vi lever i nu, kan det være svært virkelig at mærke, hvad vores sande Dharma er. Verden ligger for vores fødder og vi har aldrig haft så mange valgmuligheder, som vi har nu. At finde sin Dharma handler ofte om at mærke efter, indad, hvilket for mange kan være svært. Nogle er heldige at lande direkte på deres Dharma, andre tager det lidt længere tid om at finde den.

Jeg har hørt Dharma være beskrevet som en flod. Når vi træder ned i den (vores Dharma) så kan vi blot lægge os ned og flyde med strømmen. Vores Dharma skal nok sørge for at vi når frem. Selvfølgelig vil der måske være små (eller større) udfordringer undervejs, men floden (Dharma) skal nok sørge for at vi kommer omkring dem. Modstanden vil ikke føles stor. Der vil være et flow du skal flyde i. Når vi ikke er i vores Dharma, så vil vi opleve modstand. Nærmest som at bevæge sig imod strømmen på floden.

Dette vil sige, at når vi beskæftiger os med noget, hvor vi føler flow og hvor vi føler os båret så er det en indikator for at vi enten er i vores Dharma eller tæt på.

Selvom der er flow og selvom vi kan læne os tilbage i floden Dharma, så betyder det ikke at vi kan læne os fuldt tilbage og aldrig arbejde mere. Men det betyder at vores arbejde får en højere mening. Det betyder at vi virkelig føler at vi er i service, for noget der er højere end os selv. At træde ind i vores Dharma kan også betyde at vi får lange arbejdsdage i perioder, men selvom der ligger meget arbejde foran os, så har vi energien til det. Netop fordi vi træder ind i vores Dharma. Vi bliver en ustoppelig kraft.

Vores Dharma udvikles undervejs i livet. Jo mere af vores karma vi får opløst, jo tættere kommer vi på vores sande Dharma. Dette vil sige, at vi godt kan føle at vi er på vores Dharma, men vi skal jo helst udvikle os, så der kommer små drejninger på det eller vi går dybere ind i feltet.

Hvis vi føler vi har svært ved helt at regne ud, hvad vores Dharma er, så kræver det ofte at vi begynder at skabe en større forståelse for os selv og begynder at se os selv, som vi virkelig er. Både Astrologien og Ayurvedaen kan give os en pilemærke for, hvilken retning, der er ment for os. Men inden vi dykker dybere især i samspillet mellem Ayurveda og vores Dharma, så er der her lige små tricks til, hvordan du kan spore dig ind på din Dharma. Øvelserne er bedst gjort, hvis du har siddet i stilhed lidt, gerne i meditation for at skrue lidt ned på den rationelle tankegang.

  • Spørg dig selv/din underbevidsthed om at vise dig, hvornår du føler allermest flow. Når vi begynder at være opmærksomme på de øjeblikke, hvor vi virkelig føler os i alignment med dét vi laver så kan vi begynde at skabe flere af de øjeblikke. Dette kræver ofte, at vi bliver ved med at spørge os selv, gange på gang. De første svar er det ofte vores rationelle tankegang der svarer os.

  • Lyt til andre, når de fortæller dig, hvad du er god til. Andre ser dig ofte anderledes, end du selv gør. Det andre roser dig for, de kvaliteter og egenskaber andre anerkender hos dig, har ofte noget at gøre med, hvornår du er i alignment med din Dharma.

  • Kig på, hvem er det du ser op til? Hvem er dine forbilleder? Hvem får dig til at føle følelsen af jalousi? Jalousi kan være en grim ting. Men det kan også vise os, hvad dét er vi ønsker vi kunne. Hvad er det for et liv andre har, som du er jaloux over? Hvad har de, som du ikke har/gør/kan? Og, kig på. Hvad laver din forbilleder? Hvem inspirerer dig og hvorfor inspirere de dig?

Så når vi skal kigge på, hvad vores Dharma er så er det væsentlig at kigge på, hvad vores talenter er, hvad der inspirere os, hvor vi føler flow. En anden måde, at kigge på vores gaver er igennem Ayurvedaen og Doshaerne, de tre energityper. Vi har nemlig fra naturen side, modtaget en række gaver og udfordringer fra fødslen. Vi er født ind i en specifik kodning, som gør at der er noget vi er bedre til end andet. De tre energityper er eksisterende i alle. Du er opbygget af de tre doshaer, Vata, Pitta og Kapha. Det der udgør din unikke krops- og personlighedstype er, hvilken af disse doshaer der er mest dominerende. Der vil altid være en eller to, som er mere fremtræden. Den eller de doshaer er dét der, udgør hvem vi er og hvordan vi håndterer ting. Med få ord, så kan vi begynde at kigge på vores Doshaer, for at få en præg om, hvilken retning vores Dharma er i. Lad os kigge på hver enkel dosha nedenfor.

Vata Dosha

Vata Dosha er en blanding mellem luft og æter elementerne, og er ansvarlig for alt kommunikation og bevægelse i kroppen. Vata typer, altså folk med dominerende Vata-dosha er enten meget lave eller meget høje. De er tynde, slanke med tydelige knogler. Og så har de svært ved at tage på i vægt. Deres hud er tør, ru med hård hud på hænder og fødder. Deres læber er blege, og det er deres hud også – men de bliver nemt brune når de er i solen.

Deres hår er tør, tyndt, nemt til at se slidt ud, krøller. Deres øje er ofte små; grønne, mørke blå eller mørk brun. Vata typer har en meget irregulær appetit. De har nemt til at lide af forstoppelse, irregulær afføring og have nemt til at blive oppustet.

Vata typer har vind-lignende kvaliteter. Dette vil sige at de ofte er meget kreative og alternative. De får mange ideer og visioner, samt drømmer stort. De har mange tanker og spekulationer, der flyver rundt i hovedet af dem. Derfor kan Vata-typer have tildens til at have problematikker med nervøsitet, bekymringer og angst. Vata-typer kan have det svært ved struktur og rutiner. De er i konstant bevægelse og med konstante strømme af ideer. De kan have svært ved at styre deres energi, og kan derfor godt gå kold for energi, midt i deres mange projekter.

Vata-typers styrke er deres evne til at få ting i bevægelse. Deres mange ideer gør dem til gode iværksættere, eller i hvert fald gode til at få ideerne til iværksætteri. Mange af dem er nytænkende. Mange Vata-typer arbejder med kreativitet af den ene eller anden art. Det er også typer, hvor det falder naturligt ind at have skiftende arbejdstider og en masse rejser inkluderet. Vata typer’s dharma har ofte noget med kunst at gøre så som; designere, dansere, skuespillere, fotografer, forfattere af en art.

Pitta Dosha

Pitta dosha er en kombination mellem Ild og Vand elementerne, og er ansvarlig for passion og stofskiftet. Det er Pittas job at kontrollere og sætte handling på de information Vata har sendt ud i kroppen.

Pitta typer har en medium, balanceret krop med defineret muskler. De kan være tildens til at se meget atletiske ud. De har ofte en meget gennemsnitligvægt i forhold til deres kropsbygning. De har en fin hud, men den bliver nemt irriteret og med rødme. Pitta typer tolererer ikke solen særlig godt. Deres hår er ofte glat, blond, brun eller rød. De får ofte grå hår tidligt eller bliver skallet. Deres øjne er ofte lyse i farven, men de kan have et skarpt udseende og være sensitive overfor lys. De har en stærk appetit, og bliver hurtigt irriteret, hvis de er sultne. De kan have tildens til at lide af halsbrand og mavesyre. De er sjældent forstoppet, men kan have problematikker med tyndmave. De har et godt energi-niveau og er gode til at regulere det.

Deres dominerende ild gør dem til meget dedikeret og passioneret mennesker. De er struktureret og er gode til at holde orden. Pitta typer kan også være meget konkurrencedygtige. Pitta typer kan være meget målorienteret og stopper ikke før de er i mål. Pitta typer er gode ledere og undervisere. De har en ”boss-mentalitet”. De er gode skabere, med stor drivkraft.

Mange Pitta typer befinder sig inden for områder som politik, ledelse, jurister, det finansielle sektor.

Kapha Dosha Kapha er en kombination af vand og jord elementerne, og er ansvarlig for struktur og kærlighed. Kapha er ”hvad der får ting til at holde sammen”. Du kan genkende i Kapha type ved følgende:

De har store og stærke knogler og en solid krop. De har brede hofter og skuldre. De har tildens til at være lidt (eller meget) overvægtige, samt have svært ved at tage sig. Kapha typer har en sund hud, som er tyk, blød og kan være olieagtig. De kan blive røde i solen, men bliver brune kort efter. De har ofte stort, tykt, bølget hår og kan have tildens til kropsbehåring.

Deres øjne er ofte store, brune og buskede øjenbryn. Kapha typer har en stabil appetit og langsom fordøjelse. De elsker mad og finde komfort i at spise. De sover tungt og ofte mere end 8 timer adgangen. De har svært ved at vågne op om morgenen; og så har de rolige, bløde drømmer med mange følelser. Kapha typer har et stabilt, konstant energi niveau, men de kan være dovne anlagte. Balanceret Kapha typer er fuld af kærlighed og medfølelse. Kaphatyper er loyale, fromme, de er solid og giver de bedste knus. Kapha typer er rolige, tålmodige, fredfyldte, gode lyttere, har en god hukommelse. Kapha typer ses ofte i omsorgs-givende jobs og 1:1 terapi/behandlinger. De er gode ”håndværkere” da de har store mængder energi og har kræfterne til at udføre mere fysisk arbejde, end en Vata f.eks.

Husk på at du er en blanding af alle tre doshaer, og at to doshaer ofte er dominerende på samme tid. Derfor kan du nemlig godt være en Intuitiv/spirituel CEO, kreativ omsorgsmedarbejder, være en god håndværker og politiker på samme tid.

Kender du din(e) dominerende doshas?


Comentários


bottom of page