top of page

Durga - Gudinden styrke, retfærdighed og mod.


Durga's Bevidsthed Durga bevidstheden i os er den energi der samler os op og guider os igennem vores frygt. I gammel visdom, såsom Buddhismen og på tværs af spektret til moderne psykologi ses mange sindstilstande, adfærd og følelser at stamme fra frygt, inklusiv vrede, nag, jalousi og sorg. Disse følelser og sindstilstand holder en stor magt over os og meget af vores prana, livsenergi.

Durga energien inviterer os til at slippe vores prana løs som blive brugt i disse følelser og føre den mere direkte hen mod vækst og udvikling.

Mange af os har ikke en fornemmelse af, hvor vores frygt stammer fra, fordi sindet har begravet det så dybt at frygten ikke blander sig direkte i, hvordan vi lever vores hverdag, men vores frygt lever gennem vores følelser, vores sind og vores ubevidste handlinger. Arbejdet med at bringe frygten til livs og til at give slip for den kræver et stort stykke arbejde; men Durga energien is som en hård kærlighed. Hendes bevidsthed beder os om at rejse dig og gøre arbejdet.

Durga giver os mod, visdom og styrke til at beskytte dig selv i rejsen mod at stå ansigt til ansigt med din frygt. Med hende kommer der et overflod af ressourcer og våben at bruge når vi skal stå med ansigtet mod de dæmoner og sårered dele af vores psyke og sjæl; vi får blandt andet svært, økser, bue og pil, men også bedekranse og konkylier. Durga’s energi er forberedt på, hvad end hun skal møde.

Udover at være Gudinden af styrke, retfærdighed og mod så besidder hendes energi også en dyb tillid. Først en tillid til at alt bliver okay, og så en tillid til de højere kræfter i Naturen eller Gud.

Den mystiske historie…

I den mystiske historie om Durga var Guderne langsomt ved at dø. De kæmpede kampe mod de mest uhyggelige og powerfulde dæmoner der nogensinde var set. Guderne vidste ikke, hvad de skulle gøre og til sidste kravlede de til bunden af det højeste bjerg. Her holdte Durga til. Historien lyder på at Guderne tilkaldte hende i over 300 år indtil hun elendig ankom ridende på en løve. Hun var det smukkeste der nogensinde var set. Guderne kunne ikke tage øjnene fra hende. Hun kom ridende på hendes løve forbi dem og direkte imod dæmonerne. Her ledte hun en episk kamp imod dæmonerne sammen med Guderne.

Hvordan relatere denne saga til os?

Det tager en stor mængder udholdenhed og tålmodighed for vores indre mod og tillid at ankomme, men når det først er der føler du dig fuldstændig støttet af en kærlig kraft af Durga. Hun bliver ofte refereret til som the Great Mother. For at fremkalde hende, må vi om og om igen kalde på den indre styrke, uden at give op.

Durga’s bevidsthed tager dig ved hånden og løfter dig op af illusioner, tunghed, stagnering og frygt. I Cognitive Behaviour Therapy (CBT) og i flere buddhistiske traditioner bruger man ændring af perspektiver eller ændre ens sind mod en positiv vej eller kærlighed for at få folk op på fødderne igen. Dette er Durga’s kraft i arbejde. Det virker som en kontakt der har været slukket bliver tændt. Når denne energi er tilstede føler du dig forberedt til at begynde det rigtige arbejde – det indre arbejde.

Mod

I den mystiske historie om Durga, guidede hun guderne i krig mod dæmonerne. Der er ingen tvivl om hendes standpunkt – hun rider fremad imens hun holder hendes våben og ressourcer. I denne historie er dæmonerne er refleksion af vores indre skygger som viser sig selv gennem vores tanker, følelser og vores adfærdsmønstre. Mod indikerer ikke at vi ikke har nogen frygt, men derimod er mod en refleksion at vi bevæger os fremad og vi engagerer os med hvad vi frygter, benægter eller ignorere.

Ofte vil vores psyke pålægge os benægtelse eller ignorance så vi ikke behøver at stå til ansigt med vores frygt, fordi det kan føles ubehageligt. Vores EGO kan ikke lide ubehag. Der er tid og sted til at bevæge sig ind i dette dybe arbejde med vores indre skygge landskaber. Men når Durga’s bevidsthed er tilkaldt, fortæller hun os at tiden er inde – at det er tid til at bevæge sig ind på dette territorium. Denne energi giver dig mod til at begynde processen.

Fattet under udfordringer

Durga’s energi er veltalende og af nåde. Bevidstheden respondere til vores omstændigheder ved at udnytte hendes ressourcer – hun handler ikke irrationelt. Uanset omstændighederne eller mængden af udfordringer forbliver hun rolig, cool og fattet.

En af de primære måde at fremkalde denne form er holdning er ikke at blive fanget af forventninger eller udbyttet, i stedet ved at være nærværende med dét der er foran dig. Med andre ord, ved at stå ansigt til ansigt med din udfordring som om intet andet var gældende. Udover det så kan det fremkaldes ved simple handlinger som at presse nedad med dine fødder fra dit bækken. Simple at plugge ind i jorden, som var du en del a den. Forestil dig dine ben er bunden af et gammelt træ. Efterfølgende placer din opmærksomhed på din vejrtrækning og fokusér på dine udåndinger – observer dem flyde gennem dine bed og ud gennem dine rødder.

Forstærk din grænser

Durga’s energi er energien af beskyttelse. Denne bevidsthed giver dit et skjold af kærlighed, hvilket vil beskytte dig. Desuden bevæger denne energi sig indefra og ud for at beskytte dem omkring dig – især din familie og medlemmer af dine fællesskaber. Når Durga’s energi rejser sig i dag, rejser beskyttelsen.

Imidlertid er der forskellige måde, hvorpå vi kan bringe denne energi til livs. Den første er at vurdere dine grænser. Har du behov for at sætte grænser op for at beskytte dig selv eller forstærke de forstærke væggene omkring dit indre og ydre rigdom? Disse grænser tillader os at fokusere, og ofte er disse grænser midlertidige.

Er du nød til at skære ned på visse aktiviteter, roller, ansvar, sociale arrangementer eller måske endda forhold for at du kan beskytte dit energi niveau og virkelig begynde at flytte din opmærksomhed og prana (livsenergi) imod det vigtige arbejde – arbejdet med dit hjerte? Du har behov for alt dit prana til at gøre dette indre stykke arbejde.

Styrke

Durga’s energi er kraften der indeholder en kraft udover den rationelle og kognitive sind. Durga bevidstheden er energi af styrke og den er uendelig. Hendes energi kan tilkalde uendelig mænger af kraft og styrke. Det er den samme kraft som binder og kontinuerligt udvider planeterne og universet.

En af de bedste måder, hvorpå vi kan tilgange Durga er ved at praktisere koncentrationen – at fokusere din opmærksomhed. Fokuser på de opgaver du har foran dig, og ikke alt muligt andet. Multitasking og for spredt opmærksomhed gør tilkaldelsen af Durga mislykket.

תגובות


bottom of page